× Home Wie zijn wij Meer over ons Agenda Contact
Praathuis

Zorgvisie

Zorgboerderij Buyskêrke is een reformatorische zorgboerderij. In afhankelijkheid van de zegen van de Heere bieden we zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgbehoefte. We zetten in de omgang met de deelnemers de eigenheid en de mogelijkheden van de cliënt centraal. Wij doen dit met betrokken en deskundige medewerkers. We bieden een plek waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het ‘gewone leven’, aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat. We doen dat vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God. We zijn gericht op de mogelijkheden van de deelnemers en leveren daardoor zorg op maat.

De zorg die we leveren op Buyskêrke is uniek. We vinden het heel belangrijk om een duidelijke structuur te hebben in onze dagindeling en in de activiteiten die we doen. We werken via ‘geef me de 5’. Op het planbord (foto’s, picto’s en tekst) zien de deelnemers hoe de dag eruit gaat zien. De ‘geef me de 5-vragen’ wie, wat, waar, hoe en wanneer zijn al beantwoord voordat we aan de activiteiten gaan beginnen. Dit geeft iedereen rust en zeker onze deelnemers met autistische kenmerken hebben hier enorm veel baat bij. Deze veilige omgeving zorgt ervoor dat ieder in zijn of haar eigen tempo kan groeien.

Waarom Buyskêrke

We bieden een plek waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het 'gewone leven', aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat. We doen dat vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God. We zijn gericht op de mogelijkheden van de deelnemers en leveren daardoor zorg op maat.

Beleidsplan
SZZ Praathuis Praathuis Praathuis

Deelnemers

We verdelen onze deelnemers in drie groepen: schoolkinderen, (jong)volwassenen en senioren. Met elke deelnemer werken we met een zorgplan waarbij we aan de leerdoelen werken die passen bij de deelnemer.
Voor de schoolkinderen bieden we behandeling op basis van een divers aantal methoden. Zo sluiten de methoden aan bij het kind om tot het optimale resultaat te komen. Bij de groep senioren werken we volgens de Böhmmethode. Dit houdt in dat we ‘belevingsgerichte’ zorg leveren. Wilt u meer weten over deze methode? In de link hieronder vind u een uitgebreide omschrijving http://www.zorgboerderijgiersbergen.nl/methodiek-bohm

Steun

Wilt u Zorgboerderij Buyskêrke steunen? Uw gift/bijdrage is van harte welkom en kan overgemaakt worden op ons bankrekeningnummer:
NL79 RABO 0105 3272 47 t.n.v. Zorgboerderij Buyskerke

Samenwerkingsverbanden

Als zorgboerderij zijn we aangesloten wij SZZ (Samenwerkende Zorgboeren Zuid).
https://www.zorgboerenzuid.nl/over-szz/
AGB-code SZZ: 7373 2508
AGB-code Buyskêrke: 4178 4531
Om onze deelnemers de beste ondersteuning te bieden zijn wij aangesloten bij de verwijsindex Zeeland. https://www.zorgboerenzuid.nl/over-szz/ Wij zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw & Zorg en nemen deel aan de aldaar ingestelde, onafhankelijke klachtencommissie. Wij beschikken over het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit Laat Je Zien. https://www.kljz.nl/

klachtenregelement