Meer over ons

We bieden een plek waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het 'gewone leven', aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat. We doen dat vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God. We zijn gericht op de mogelijkheden van de deelnemers en leveren daardoor zorg op maat.

Hoe ziet een dag op de boerderij eruit?

Vanaf 9 uur begint de dag op de boerderij. Eerst drinken we gezamenlijk iets met elkaar waarbij we gezellig kletsen en hebben we de dagopening waarbij we een psalm zingen, met elkaar bidden en uit de Bijbel lezen. Na de dagopening gaan we aan de slag, ieder met zijn eigen programma.

Het kan zijn dat die ochtend bij de dieren gewerkt wordt, in de tuin aan de slag wordt gegaan of dat er iets lekkers wordt gebakken. Om 12 uur eten we met elkaar de zelfgemaakte soep en brood.

Na het eten gaan we verder met het dagprogramma. Aan het eind van de dag schrijven we op wat we hebben gedaan en sluiten we dag met elkaar af door een psalm te zingen, te danken en daarna weer wat met elkaar te drinken.