ContactSamenwerkingsverbanden

Als zorgboerderij zijn we aangesloten wij SZZ (Samenwerkende Zorgboeren Zuid).
https://www.zorgboerenzuid.nl/over-szz/

AGB-code SZZ: 7373 2508

AGB-code Buyskêrke: 4178 4531

Om onze deelnemers de beste ondersteuning te bieden zijn wij aangesloten bij de verwijsindex Zeeland.
https://www.zorgboerenzuid.nl/over-szz/

Wij zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw & Zorg en nemen deel aan de aldaar ingestelde, onafhankelijke klachtencommissie.

Wij beschikken over het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit Laat Je Zien.
https://www.kljz.nl/